Nová súťaž RECfruit už od marca hľadala začínajúcich video makerov. Z množstva zaslaných videí nebolo jednoduché vybrať 3 najlepšie. S tým sa musela popasovať odborná porota súťaže, ktorá bola zložená z viacerých kameramanov a umelcov z praxe. Prekvapením pre súťažiacich bolo nakoniec aj vyhlásenie špeciálnej ceny a ceny ContentFruiter.

Cieľom súťaže bolo povzbudiť budúcich video makerov, aby ukázali svoj talent. Mladí ľudia vo veku od 15 do 26 rokov vo svojom voľnom čase nakrúcali a strihali videá s témou „Ako to nerobiť“. Talentovaných sa objavilo viacero, ale ceny čakali len na troch. Pôvodne.

Na treťom mieste sa umiestnil Richard Bolčo s netradičným videom Toto sa nerobí. V ňom nie príliš pevná vôľa aktéra vyústila až k fatálnym následkom. Porotcovia ocenili najmä prácu so svetlom, tieňom a dymovými efektmi.

Návšteva kina od ďalšieho Richarda, ale tento raz Richarda N. Ch. Schindlera bola ocenená druhým miestom. Pekný a vtipný príbeh s pointou a skvelými zábermi – takto ocenili autorské video porotcovia RECfruit-u.

Dynamický strih a príbeh, kombinácia fotiek a videa, pekné zvukové efekty. Príbeh detí s nedostatkom rodičovskej lásky, vzdelania a záujmu, ktoré sú základom správneho rozhodovania sa v dospelosti. Týmito črtami sa vyznačuje víťazné video Eduarda Slamku s názvom Je to takto?

Cenu ContentFruiter získalo anglické video I like you od Františka Šverhu. Príbeh, vtip, zaujímavé herecké výkony, práca s kamerou a so zvukom ho predurčili na získanie ceny, ktorou chce organizátor vyzdvihnúť a motivovať tohto tvorcu k ďalšej činnosti video makera.

Do súťaže sa prihlásila aj 14-ročná Stella Šuranská s videom Alter ego, avšak nemohla byť vzhľadom na vekové pravidlá oficiálne zaradená do súťaže. Video však výrazne bodovalo a tiež zarezonovalo tak u porotcov, ako aj v tíme  RECfruit. Preto táto veľmi dobrá práca Stelly s hlbokým posolstvom nemohla zostať bez špeciálnej ceny.

Všetky víťazné videá si môžete pozrieť na recfruit.sk.

Bez partnerov súťaže RECfruit by nebolo možné dostatočne oceniť nápady, snahu, venovaný čas a odvahu súťažiacich, podporiť ich rozvoj a motivovať ich k ďalšej práci videomakerov. Preto im patrí veľká vďaka.

Projekt RECfruit vznikol na podporu mladých talentov, ktoré by mohli nájsť svoje uplatnenie pri tvorbe videa, ktoré sa stáva stále populárnejším contentom. Napriek tomu, že išlo o nultý ročník súťaže, je úspechom, že medzi sebou súťažili veľmi zaujímavé diela mladých autorov. Organizátorov to povzbudilo a preto sa už teraz môžeme tešiť na ďalší ročník.