Jedným zo základných a veľmi dôležitých pilierov pri tvorbe videí a filmov je práca s kamerou. Tú tento rok v porote hodnotí slovenský kameraman, pedagóg a viceprezident Asociácie slovenských kameramanov, Noro Hudec. Ako a kde sa zoznamoval s kamerou, prečo je pre kameramana dôležitý každý spolupracovník na filme, a akú činnosť vykonáva spomínaná ASK? To sa dočítaš v prvej časti veľkého rozhovoru.

1. Kameramani často hovoria, že ich ku kamere priviedla fotografia. Je to aj váš prípad?

Áno, študoval som fotografiu na strednej škole, na ŠUP-ke. Znalosť fotografie je pre kameramana určite dôležitá. Ak má niekto záujem o štúdium kamery na VŠMU, na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok sú fotografické práce kľúčové. Filmový záber je z istého pohľadu fotografia v pohybe. Kompozícia, svetlo, práca s farbou a mnohé iné postupy sú v oboch profesiách veľmi podobné.

2. V začiatkoch si takmer každý kameraman prejde pozíciou asistenta. Aká bola vaša cesta?

Mal som to šťastie, že môj otec pracoval ako kameraman v Krátkom filme na Kolibe. Od detstva som mal možnosť pohybovať sa medzi filmármi a keď bola príležitosť, tak som vykonával práce asistenta. Keď sa niekto postupne prepracuje cez jednotlivé profesie, ako je asistent, kamerový technik, ostrič, švenker, neskôr mu to dáva istú výhodu v tom, čo všetko môže požadovať od kamerového tímu už ako hlavný kameraman.

filmové ateliéry Koliba

Filmové ateliéry na Kolibe, kde pracoval otec Nora Hudeca. Zdroj: Internet.

3. Ktorá spolupráca vám dala najviac?

Každá spolupráca je obohatením, pokiaľ máme schopnosť počúvať a premýšľať aj o iných názoroch a návrhoch. Málo filmov vytvára iba jeden človek. Kameraman pristupuje k tvorbe diela už v začiatkoch, kedy režisér pracuje na scenári, a je s projektom až do konca, do posledných úprav obrazu. Počas tohto procesu je každý spolupracovník, ktorý má úprimnú snahu o kvalitný výsledok, pre kameramana dôležitý.

Kameraman komunikuje s režisérom, producentom, všetkými spolupracovníkmi v kamerovom tíme, osvetľovačmi, gripákmi, ale aj s umeleckým maskérom, architektom, kostýmovým výtvarníkom, SFX, VFX, majstrom zvuku, strihačom a spolupracovníkmi v postprodukcii. A každý môže prísť s podnetmi, ktoré môže pri svojej tvorbe využiť. Zároveň je každý projekt úplne iný, tak aj spolupráca s overeným režisérom má v sebe vždy niečo nové, inšpirujúce.

4. Ste zástancom digitálnych kamier alebo 35 mm filmu?

Počas môjho profesijného života som mal tú možnosť zažiť veľa technických a technologických zmien. Každá z nich priniesla určité výhody a zároveň isté nedokonalosti. Digitálne technológie podstatne zjednodušili a zefektívnili výrobu, na druhej strane sa stratilo akési očakávanie, tajomstvo, niekedy trocha napätia, keďže na pľaci, na monitore už všetci vidia relatívny výsledok. Tým sa tak trochu zmenilo aj postavenie kameramana, ktorý v minulosti ako jediný čiastočne videl obraz vo filmovej kamere a mal najjasnejšiu predstavu o finálnom obraze.

Ja osobne akceptujem digitálne postupy, beriem ich ako samozrejmú súčasť vývoja. Treba využívať ich benefity, ako je napríklad podstatne vyššia citlivosť kamier, a môžeme natáčať v takých svetelných podmienkach, v akých to v minulosti nebolo možné.

film_kamera_kameraman

Ilustračné foto. Zdroj: Pixabay.com

5. V súčasnosti pôsobíte na VŠMU ako pedagóg. Našli ste už študenta/študentku, v ktorom/ktorej vidíte talent či potenciál?

Som pedagógom v Ateliéri dokumentárnej tvorby a poslucháči sú na štúdium vyberaní podľa ich talentu a potenciálu. Samozrejme, nájdu sa aj študenti, ktorí z rôznych dôvodov nenaplnia očakávania pedagógov, ale musím povedať, že takých našťastie veľa nie je. Absolventi Ateliéru dokumentárnej tvorby sa radia k významných tvorcom a osobnostiam v slovenskej audiovizuálnej tvorbe.

6. Ste aj členom (viceprezidentom) prezídia Asociácie slovenských kameramanov. V čom spočíva dôležitosť tejto asociácie, prípadne čo ako viceprezident riešite/sledujete?

Asociácia slovenských kameramanov má dlhú tradíciu a jej úlohou je informovať o ich práci, tvorbe, hájiť ich záujmy a byť akýmsi garantom kvality, prípadne ďalšieho vzdelávania kameramanov. Každý druhý rok udeľujeme ceny za kameramanské výkony vo viacerých kategóriách, najbližšie v novembri budúceho roku na podujatí KAMERA 2021.

Celoročne organizujeme ASK masterclassy ako pre profesionálov, tak aj pre záujemcov o prácu kameramanov, ktoré sú zamerané niekedy viac na kamerovú a osvetľovaciu techniku, niekedy viac na umelecký aspekt tvorby kameramanov. Sme členmi celosvetovej asociácie kameramanov IMAGO a členmi ASK sú aj viacerí zahraniční kameramani, ktorí sa práve ako lektori zúčastňujú spomínaných masterclassov.

7. Zúčastňujete sa workshopov,alebo existuje aj iný spôsob, ktorým sa kameramani môžu vzdelávať?

Asi najdôležitejšou inštitúciou na vzdelávanie kameramanov je Filmová a televízna fakulta VŠMU – Ateliér kameramanskej tvorby, kde prednášajú špičkoví slovenskí kameramani. Aj kameraman dozrieva predovšetkým na základe svojich skúseností, prípadne určitých experimentov, ktoré sú niekedy potrebné pri tvorbe. Časom si vytvorí určitý rukopis, na základe ktorého je žiadaný. No aj s postupujúcou a dynamicky sa rozvíjajúcou technológiou, predovšetkým digitálnou, je vhodné, aby sledoval svetové trendy a postupy v kameramanskej tvorbe. Na to slúžia už spomínané masterclassy organizované ASK alebo inými odbornými združeniami, prípadne firmami ponúkajúcimi technické zabezpečenie.

V súčasnosti sú k dispozícii aj mnohé online kurzy, v ktorých prednášajú svetovo známi kameramani. Mne osobne je bližšia možnosť reálne vidieť, ako danú technológiu, kameru, svetlo a iné používať, ako mi sadne do ruky, takže skôr preferujem spomínané masterclassy.

8. Akú techniku ste použili počas natáčania filmu Nina a akú používate počas svojej práce najčastejšie a najradšej?

Ak chceš vedieť, na akú techniku sa pri práci (aj na spomínanej oceňovanej dráme) spolieha skúsený kameraman, akým je pán Hudec, nezabudni si prečítať pokračovanie rozhovoru… už čoskoro 😉