Niektoré filmy sú tak silné, že pohnú nielen našimi emóciami, ale aj slovnou zásobou. Mnohé hlášky, ktoré bežne používame, pochádzajú práve z filmov.

Otestuj sa, koľko nami vybraných výrokov zo slávnych filmov poznáš.

Tak ako? Podarilo sa? Super! A teraz bež natáčať svoje súťažné video.