V procese tvorby videa zohráva veľmi dôležitú úlohu práca s kamerou. O problematike dobre využitých záberov či naopak o tých menej vhodných, sme sa preto porozprávali s filmovým kameramanom a producentom Jánom Melišom.

porotca-film-videosutaz-recfruit-kamera

Na VŠMU ste študovali filmovú aj televíznu kameru. Venovali ste sa už v tom čase svojej vlastnej tvorbe?

V čase môjho štúdia sme točili ešte na 16mm film, ktorý sa musel vyvolávať v televízii, kde boli filmové laboratória. Neboli také možnosti, ako v tejto dobe, kde bežný človek má možnosť vlastniť v podstate profesionálnu techniku. Nehovoriac o tom, že v súčasnosti môžete natáčať na mobilný telefón, ktorý nosíme stále pri sebe. Aj ja mobil často takto využívam, pracovne ale aj v súkromí.
V čase štúdia sme pracovali na ročníkových cvičeniach a popri tom nás oslovovali režiséri, aby sme spolupracovali aj na ich projektoch, takže vlastnej tvorbe som sa v tom čase moc nevenoval. Ale z týchto spoločných cvičení sa vytvorili pracovno-kamarátske vzťahy, ktoré pretrvávajú až dodnes a sú dôležité pre moju tvorbu.

Má každý kameraman nejakú ,,skupinku osvedčených záberov“, ktoré využíva? Vidno potom individualitu kameramanov vo filmoch či jednoducho videách?

Myslím, že každý kameraman má tu svoju ,,skupinku osvedčených záberov“ a používa ich, ale mimo toho sa snaží hľadať aj nové pohľady. Tak sa vyvíja individualita kameramana, či už je to voľbou záberu alebo prácou so svetlom, ako veľmi výrazným výrazovým prostriedkom každého kameramana…

Čomu by sa podľa vás mali video makeri počas natáčania vyhnúť?

Doba elektroniky zvádza na točenie veľa a všetkého, niekedy bez rozmýšľania. V minulosti, keď sme mali len určité množstvo materiálu, museli sme každý záber dobre premyslieť a nakomponovať. Aj v súčasnosti, keď natáčam aj na mobil, sa snažím si ten záber vymyslieť a až potom točím. Mimo toho to uľahčuje aj prácu potom v strižni… ? Sú samozrejme okamihy, ktoré treba točiť hneď bez rozmýšľania, lebo v tom je ich dokumentárna hodnota.

recfruit-porotca-kamera-natacanie-kamera-scena-pohlad

Existujú v súčasnosti trendy v spôsobe natáčania filmov?

Áno, myslím že sú. Je to jednak ambíciou spraviť niečo nové, ale súvisí to samozrejme aj s vývojom techniky, ktorá v súčasnosti ponúka nové, zaujímavé možnosti. Kamery sú veľmi citlivé, dokážete natáčať v minimálnych svetelných podmienkach. Momentálne je veľmi populárne používanie stabilizátorov kamery, alebo aj využívanie leteckých záberov z dronov. Trendom je aj obrazová postprodukcia, kde sú ďalšie veľké možnosti práce s obrazom.

Na základe čoho usúdite, že daný záber je urobený dobre a netreba ho opakovať? Je to intuitívne?

Áno je to aj intuícia, ale zároveň aj keď je záber z kameramanského pohľadu dobrý, je dôležité, aby aj po hereckej stránke bol v poriadku, čo si potvrdíme s režisérom. A potom ho netreba opakovať… ?

Našim porotcom v RECfruit tento rok už tradične pokladáme túto otázku: Ktoré 3 slová vám napadnú pri téme ,,BOLA TO NÁHODA?“

Šťastie, rýchlosť, náhoda? …