Exteriér či interiér? Nové alebo staré priestory? Možno si si to doteraz ani neuvedomoval, ale pri tvorbe filmov a videí je veľmi dôležité mať vopred premyslené, kde bude príbeh situovaný. Samozrejme, priestor, v ktorom natáčaš musí ladiť s myšlienkou tvojho videoposolstva.