Každá súťaž má svoje presné pravidlá, ktorých sa človek musí držať, ak chce aj so svojím výtvorom prísť do úspešného konca. Výnimkou nie je ani tá naša – RECfruit 2019. Prinášame ti pár dôležitých info, vďaka ktorým bude môcť byť tvoje video hodnotené odbornou porotou a tvoja šanca na výhru sa tak zvýši.

1. ROZHODUJÚ SEKUNDY

Držíme sa toho, že aj za krátky čas dokážeš svojím videom veľa povedať. Tvoj audiovizuálny priestor je od 30 sekúnd do 2 minút! Áno, vidíš dobre. Nesmieš dvojku presiahnuť ani o sekundu, inak tvoj nápad nemôže porota hodnotiť.

2. PROFESIONÁLNE AJ S HUDBOU

V hudobnom priemysle takisto existujú rôzne pravidlá a zákony, ktoré chránia diela umelcov, preto nesmieš využiť vo videu žiadnu hudbu bez potvrdenia o jej zakúpení, a musíš mať písomný súhlas autora hudobného diela. Bližšie info ti poskytnú rôzne oddelenia SOZA, tak sa neboj kliknúť na http://www.soza.sk/stranka/kontakty-autori alebo volaj na ich infolinku 02/50 20 27 00. Nezúfaj, autorom hudby sa môžeš stať aj ty sám, ak si do videa pripravíš svoj vlastný hudobný podklad. Takisto môžeš využiť aj široké možnosti, ktoré ponúkajú free sound banky.

3. MAJ TO VO SVOJICH RUKÁCH

V našich pravidlách spísaných v štatúte súťaže (čítaj ho pozorne) sa píše, že ty ako autor videa sa v ňom nesmieš zároveň aj objaviť. Výnimku udeľujeme iba záberom, pri ktorých je očividné, že sú tvorené pomocou statívu, a teda kameru počas natáčania nedržal v rukách nikto iný než ty.

4. STARÉ ZNÁME GDPR

Od minulého roka je v platnosti legislatíva, ktorá sa týka ochrany osobných údajov. Aj preto musíš mať písomný súhlas s natáčaním od všetkých účinkujúcich v tvojom videu.

5. ACH, TÍ DOSPELÁCI

Ak už sa radíš medzi „veľkáčov“, tak tento bod nie je pre teba dôležitý. No ak máš menej než 18 rokov, svoje video môžeš prihlásiť do RECfruitu len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý si od teba vyžiadame.

ZHRNUTIE:

1. dĺžka videa musí byť od 30 sekúnd do 2 minút
2. použitá hudba musí byť  s písomným súhlasom autora hudobného diela, zakúpená (prípadne z free sound banky či vlastnoručne vytvorená)
3. autor videa nesmie byť účinkujúcim vo videu (výnimkou sú zábery preukázateľne zhotovené pomocou statívu)
4. písomný súhlas všetkých účinkujúcich vo videu
5. písomný súhlas zákonného zástupcu v prípade prihlásenia videa autorom, ktorý ešte nedovŕšil 18 rokov