Víťazi RECfruit 2018

2. miesto
2. miesto

Šimon Šebo

1. miesto
1. miesto

Tomáš Biely

3. miesto
3. miesto

Dávid Bartoš

Víťazi RECfruit 2018

1. miesto
1. miesto

Tomáš Biely

2. miesto
2. miesto

Šimon Šebo

3. miesto
3. miesto

Dávid Bartoš

Po úspešnom minuloročnom prvom ročníku súťaže RECfruit prišiel ešte úspešnejší druhý ročník, ktorý so sebou priniesol veľa nových video talentov. Oproti minulému roku nevzrástol len počet videí, ale aj ich kvalita. Odborná porota zložená z profesionálov z praxe mala ťažkú úlohu, ale tri najlepšie videá nakoniec úspešne vybrala. Vysoká úroveň a originalita súťažných príspevkov nám pomohla k rozhodnutiu udeliť aj tento rok špeciálnu cenu a cenu ContentFruiter.

Veľké poďakovanie patrí odbornej porote i partnerom súťaže RECfruit. Bez nich by nebolo možné dostatočne oceniť nápady, snahu, venovaný čas a odvahu súťažiacich, podporiť ich rozvoj a motivovať ich k ďalšej práci videomakerov.

Do súťaže bolo prihlásených viacero videí, ktoré si zaslúžia pozornosť. Žiaľ, nie všetky sa dajú oceniť. Spomínané víťazné videá, ale i shortlist finalistov si môžete pozrieť na tejto stránke.

Špeciálna cena

Špeciálnu cenu získava získava Patrik Hrabovec s videom Smrťák!

Rozhodli sme sa udeliť špeciálnu cenu videu, ktoré natočil 17-ročný Patrik Hrabovec z Bratislavy. Svoje video nazval podľa témy tohto ročníka, a to Práve včas. Pri hodnotení videí ale bolo známe pod názvom Smrťák. Patrikovo video si vybojovalo špeciálnu cenu kvôli svojej odvahe pohrať sa s témou smrti humorne, no tiež vďaka odlišnosti od ostatných videí. Tento rok takpovediac „vytŕčalo z davu“.

Krátku komédiu o konkurze na smrtku geniálne zakončil titulkami, v ktorých hlavný aktér tancuje so svojím „vraždiacim“ nástrojom. Špeciálna cena je udelená aj ako povzbudenie nebáť sa začať a s odhodlaním experimentovať.

Cena ContentFruiter

Cenu Contentfruiter získava Tomáš Biely!

Cenou ContentFruiter sme sa rozhodli oceniť prínos Tomáša Bieleho. Ten predviedol svoje majstrovstvo vo videu Again. Túto cenu udeľujeme za mimoriadne dielo. V tom tohtoročnom je to za originalitu, za odvahu pozrieť sa na veci inak, za svojské uchopenie atmosféry, podania, no aj za vtiahnutie do deja od začiatku až do konca.