SHORTLIST 2019

REC114 – Agónia
REC151 – Neznáme číslo
REC157 – Bola to náhoda
REC176 – Strávená láska
REC179 – Nebola to náhoda
REC196 – Holič
REC291 – Mirage
REC312 – Náhoda
REC324 – Nebola to náhoda
REC351 – Neobyčajná bankovka v obehu
REC454 – Running out of lifetime
REC478 – Náhodná výhra v pretekoch