Spomínanou novinkou v RECfruit 2019 bolo verejné hlasovanie, do ktorého sa mohli zapojiť skutočne všetci, ktorí navštívili webovú stránku a prezreli si videá. Video s najvyšším počtom hlasov sa podarilo odmeniť atraktívnou cenou.

Výhre sa potešil Marko Gerboc s videom Náhodná výhra v pretekoch, ktoré vo verejnom hlasovaní nazbieralo viac ako 500 hlasov. Vďaka tomu získal autor videa poukážku na nákup videotechniky v hodnote 200 €, ktorá bude prínosná pre jeho ďalšiu tvorbu.