Bola to náhoda

by Miroslav Marko

O videu

Dalo by sa povedať, že hlavnou myšlienkou videa je nenechať nič na náhode. S tohtoročnou témou “bola to náhoda“ to súvisí tak, že náhoda je niekedy “sviňa“ a dokáže poriadne sťažiť danú situáciu ktorá je vyzobrazená vo videu. Počas videa je vidieť ako dve osoby súperia v hre, kde náhoda hrá hlavnú rolu.

Náhoda, že jedna z osôb zvolí niečo iné a tým pádom vyhrá alebo prehrá je veľká, lenže ako vidieť počas videa, nikomu sa nedarí vyhrať. Zvolia inú hru ktorej pravdepodobnosť, že sa víťaz rozhodne hneď v prvom kole, je sto percentná. Aj keď spôsob rozhodnutia znovu nechávajú na náhode. Dopadá to tým, že sa to skonči zase nerozhodne, až kým jedna z osôb nespraví niečo, čo tú nerozhodnosť pretrhne. Keď ide o niečo, čo chce človek dosiahnuť, nemal by to nechávať na náhode ale robiť všetko preto, aby to dosiahol.