REC332 – Les | Slovensko

Náplňou mojej práce a môjho primárneho projektu je filmovanie a fotografovanie voľne žijúcich zvierat. Venujeme sa tomu my dvaja vždy, keď je čas. Nevadí nám ruch mesta kde žijeme, práca, málo spánku, a ani to, že máme relatívne málo času. Vždy si však nájdeme priestor na venovanie sa tomu, čo raz v živote chceme dosiahnuť - filmovanie divej zvery a tvorenie zaujímavých náučno-dokumenárnych filmov. Chceme žiť v súlade s prírodou a s jej vlastným časovým strojom, kde všetko plynie tak pomaly a zároveň rýchlo a človek má možnosť sledovať neskutočné živočíchy... No poslednou dobou sa nám nedarí. Miesto medveďov, ktorých sa snažíme kamerovať, sme sa naučili všímať si tie oveľa menšie veci a detaily. A mňa zrazu život naučil všetko pozorovať a uvedomiť si, že každá situácia má svoje opodstatnenie a príčinu. A preto sa pýtam, je náhoda to, že keď nepríde doslova niečo „veľké“, život ťa prinúti všímať si tie malé, a možno aj dôležitejšie veci? A tak vzniklo toto video - náhodou..

3

166