REC246 – Shuffle play

Stlačením náhodného prehrávania (angl. shuffle play) tak hlavná postava zaistila v tomto diele motív náhody. Avšak hlavnou myšlienkou tohto krátkeho filmu je, že každý človek má nejakú svoju pieseň, ktorú keď počúva, vybavujú sa mu pri nej spomienky - šťastné či nie.

Či je to muž, žena, dieťa, dôchodca, straight, gay, človek akejkoľvek rasy a akéhokoľvek vyznania. Nezáleží na tom, aký je to človek, pretože každý niečo prežíva, ak počuje práve "tú svoju". Ostáva záhadou, prečo začala hrať práve tá pieseň. Môžeme sa len pýtať, bol osud alebo náhoda? O tom nech rozhodne divák.

7

220