REC241 – Náhoda?

Mohlo sa toto stať? Video o tom, ako som ráno zmeškal autobus.

158

1107