AKO HLASOVAŤ ZA SÚŤAŽNÉ VIDEO?

  • 1. Zadaj svoj email

  • 2. Emailom ti príde overovacie heslo

  • 3. Zadaj overovacie heslo

  • 4. Odošli hlas videu

DOLEŽITÉ: Overujeme cez tvoj email. Máš naň registrované 3 hlasy. Môžeš teda dať hlas trom rôznym videám v celom priebehu verejného hlasovania.